Naše
Novosti

Montelektro 4.0 – digitalna transformacija poslovanja tvrtke

10. veljače 2022.

 

 

 

 

 

Tvrtka Montelektro d.o.o. je u lipnju 2021. godine započela s provedbom projekta “Montelektro 4.0 – digitalna transformacija poslovanja tvrtke“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”, a putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, referentna oznaka KK.11.1.1.01.

 

Nositelj projekta: Montelektro d.o.o
Ukupna vrijednost projekta: 22.179.534,70 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 5.970.287,71 kuna
Razdoblje provedbe: 01.06.2021. – 01.06.2023.
Kontakt osoba za više informacija: Damir Galović, damir.galovic@montelektro.hr

 

 

Kratki opis projekta

 

Projektom se adresira manjak inženjerskih, prostornih i tehnoloških kapaciteta tvrtke za zadovoljavanje rastuće potražnje na tržištu industrijske automatizacije te digitalnu transformaciju poslovnog modela prema sistem-integratoru 4.0. Specifični cilj projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke rekonstrukcijom proizvodno-poslovnog objekta u Kastvu; b) uvođenjem naprednih tehnologija te IT infrastrukture za digitalizaciju proizvodne faze commissioninga; c) nabavom novih tehnologija za digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje hardveraa; d) inoviranjem procesa proizvodnje i uvođenjem jedinice za digitalnu transformaciju. Ciljne skupine projekta su menadžment tvrtke i zaposlenici.

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

 

Očekivani rezultat projekta je povećana konkurentnost jačanjem proizvodnih, infrastrukturnih i tehnoloških kapaciteta; podignuta učinkovitost commissioninga virtualizacijom i procesa proizvodnje elektro-ormara digitalizacijom; stvoreni uvjeti za digitalnu transformaciju u sistem-integratora.
Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
• 4 novouvedena tehnološka rješenja
• Povećanje prihoda od izvoza za >25%
• Povećanje prihoda od prodaje za >25%
• Očuvanje 161 postojećih i stvaranje 12 novih radnih mjesta

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Više informacija na:
http://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Montelektro d.o.o.

 

Sve novosti

Show the newsfeed