EU projekt

EU projekti

 

 

Projekt „Montelektro 4.0 – digitalna transformacija poslovanja tvrtke“

uspješno proveden uz pomoć EU fondova

 

 

Tvrtka Montelektro objavljuje završetak svog ambicioznog projekta “Montelektro 4.0 – digitalna transformacija poslovanja tvrtke”. Projekt, koji je trajao punih 27 mjeseci, od 1. lipnja 2021. do 1. rujna 2023., donio je brojne pozitivne promjene unutar tvrtke te ju osnažio za budućnost. Zahvaljujući financiranju sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”, Montelektro je uspješno ostvario svoje ciljeve digitalne transformacije.

Montelektro, kao jedna od vodećih tvrtki u elektroindustriji, prepoznala je potrebu za prilagodbom svojeg poslovanja novim tehnološkim trendovima te za digitalnom transformacijom poslovnog modela prema sistem-integratoru 4.0. Digitalizacija je postala imperativ za konkurenciju na globalnom tržištu, a Montelektro je hrabro zakoračio u taj proces kako bi osigurao svoje mjesto među liderima industrije.

Glavni ciljevi projekta “Montelektro 4.0” bili su jačanje konkurentnosti tvrtke unapređenjem proizvodnih, infrastrukturnih i tehnoloških kapaciteta. Projekt je uključivao rekonstrukciju proizvodno-poslovnog objekta u Kastvu; uvođenje naprednih tehnologija te IT infrastrukture za digitalizaciju proizvodne faze commissioninga; nabavu novih tehnologija za digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje; inoviranje procesa proizvodnje i uvođenje jedinice za digitalnu transformaciju. Osim toga, tvrtka je provela intenzivne edukacije za svoje zaposlenike kako bi stekli nova znanja i vještine potrebne za rad u digitalnom okruženju. Montelektro je prepoznao važnost ljudskog kapitala u procesu digitalne transformacije i uložio je velike napore u stvaranje tima stručnjaka koji su vodili i podržavali ovu promjenu.

Uspješnom provedbom projekta Montelektro je ostvario značajne rezultate uvođenjem novih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i digitalnim ciljevima:

 1. uvedena je IT infrastruktura za virtualizaciju proizvodnje, posebno serverskog “super-računala“,
 2. rekonstruiran je proizvodno-poslovni pogon na lokaciji u Kastvu,
 3. nabavljene su nove tehnologije i tehnološka rješenja za izradu elektro-ormara,
 4. optimizirana je organizacija poslovanja tvrtke.

 

Uspješnom provedbom ovog projekta u sljedeće dvije godine omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • povećanje prihoda od izvoza za >25%,
 • povećanje prihoda od prodaje za >25%,
 • očuvanje 161 postojećih i stvaranje 12 novih radnih mjesta.

 

 

 

Montelektro je sada spreman zakoračiti u sljedeću eru poslovanja, osnaženo tehnologijom, novim prostornim kapacitetima i inovacijama.

 

Nositelj projekta:                                          Montelektro d.o.o

Ukupna vrijednost projekta:                      22.179.534,70 kn / 2.943.730,13 eur

Iznos koji je sufinancirala EU:                    5.898.600,24 kn / 782.878,79 eur

Razdoblje provedbe:                                    01.06.2021. – 01.09.2023.

Kontakt osoba za više informacija:          Damir Galović, damir.galovic@montelektro.hr

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,                                               instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

 

Više informacija na:

http://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Montelektro d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Montelektro 4.0 – digitalna transformacija poslovanja tvrtke

Tvrtka Montelektro d.o.o. je u lipnju 2021. godine započela s provedbom projekta “Montelektro 4.0 – digitalna transformacija poslovanja tvrtke“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”, a putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, referentna oznaka KK.11.1.1.01.

 

Nositelj projekta:                                     Montelektro d.o.o
Ukupna vrijednost projekta:               22.179.534,70 kuna
Iznos koji sufinancira EU:                    5.970.287,71 kuna
Razdoblje provedbe:                              01.06.2021. – 01.06.2023.
Kontakt osoba za više informacija:  Damir Galović, damir.galovic@montelektro.hr

 

Kratki opis projekta
Projektom se adresira manjak inženjerskih, prostornih i tehnoloških kapaciteta tvrtke za zadovoljavanje rastuće potražnje na tržištu industrijske automatizacije te digitalnu transformaciju poslovnog modela prema sistem-integratoru 4.0. Specifični cilj projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke rekonstrukcijom proizvodno-poslovnog objekta u Kastvu; b) uvođenjem naprednih tehnologija te IT infrastrukture za digitalizaciju proizvodne faze commissioninga; c) nabavom novih tehnologija za digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje hardveraa; d) inoviranjem procesa proizvodnje i uvođenjem jedinice za digitalnu transformaciju. Ciljne skupine projekta su menadžment tvrtke i zaposlenici.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Očekivani rezultat projekta je povećana konkurentnost jačanjem proizvodnih, infrastrukturnih i tehnoloških kapaciteta; podignuta učinkovitost commissioninga virtualizacijom i procesa proizvodnje elektro-ormara digitalizacijom; stvoreni uvjeti za digitalnu transformaciju u sistem-integratora.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • 4 novouvedena tehnološka rješenja
 • Povećanje prihoda od izvoza za >25%
 • Povećanje prihoda od prodaje za >25%
 • Očuvanje 161 postojećih i stvaranje 12 novih radnih mjesta

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

 

Više informacija na:
http://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Montelektro d.o.o.