Tko smo mi O nama

Sprječavanje sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Montelektro d.o.o. kao Naručitelj u sukobu interesa

 

Montelektro d.o.o., Kudeji 53, 51215 Kastav, Hrvatska, OIB: 45522650856 objavljuje da u postupcima nabave koji se provode sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, Prilog 3, verzija 7.0. iz prosinca 2020. ne smije sklapati ugovore o nabavi s povezanim društvima odnosno osobama (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvođača) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

• SERVISI ELEKTRO d.o.o., Brunjakova 26, Pula, OIB: 53769217248
• SENEKA, d.o.o., Presika 70a, Labin, OIB: 11365519384
• E – CUBE d.o.o., Žegoti 6/1, Kastav, OIB: 01117620311
• LLC “MONTELEKTRO UA”, Prospect Peremohy 62, Chernihiv, Ukrajina, 14000, VAT: UA42328982
• MUZICA d.o.o., Srdoči 60, Rijeka, OIB: 00446764315
• LEKTOR d.o.o., Radnička cesta 55A, Zagreb, OIB: 80756095319