Više
O nama

Energetika – niski i srednji napon

Distribucija električne energije jedna je od najvažnijih i neophodnih segmenata svake tvornice. Samo kvalitetan i stabilan sustav napajanja može omogućiti njezino neometano funkcioniranje.

 

Kako bismo omogućili svojim klijentima raspodjelu energije usklađenu s kompletnim sustavom automatizacije, Montelektro nudi distribuciju niskog i srednjeg napona kao samostalnu uslugu ili u sklopu cjelovitih rješenja.

Pritom koristimo opremu koju proizvodi ABB, Schneider Electric, Siemens, a na zahtjev klijenata možemo koristiti i sve ostale brendove.

 

Naše usluge u području elektroenergetike podrazumijevaju:

 • Konzultantske usluge za odabir optimalnog rješenja
 • Projektiranje i inženjering
 • Kompletnu dokumentacija
 • Nabavu / izradu / prilagodbu opreme
 • Isporuka opreme
 • Montažu opreme
 • Podešavanje zaštita, ispitivanje i puštanje u pogon
 • Obuku osoblja

 

 

Referentni projekti po različitim djelatnostima:

 

Niskonaponski (NN)  razvodni ormari

 • Izrada vlastitih razvodnih ormara (Rittal ormari, glavna sklopna oprema ABB, Siemens, Schneider) ili isporuka standardnih rješenja istih proizvođača (ABB – MNS, Siemens – SIVACON, Schneider – Okken).
 • Zamjena NN razvodnih ormara i ponovno spajanje svih kabela uz minimalno vrijeme isključenja.

 

Srednjenaponska (SN) postrojenja

 • SN kabeli – polaganje i izrada kabelskih završetaka
 • Isporuka i montaža raznih tipova SN postrojenja

 

Transformatori 

 • Isporuka i montaža suhih i uljnih distributivnih transformatora

 

Niskonaponska kompenzacija

 • Izrada i ugradnja ormara za kompenzaciju jalove energije. Integrirano u niskonaponske razvodne ormare ili kao zasebna rješenja.

 

Kontejnerske trafostanice

 • Dizajn i proizvodnja kontejnerskih trafostanica potpuno prilagođenih određenoj primjeni.

 

Integracija specijaliziranih rješenja različitih proizvođača opreme

 • Isporuka specijalnih rješenja poput sustava za besprekidno napajanje velikih snaga. Usluga inženjeringa i kompletna integracija uključujući sve popratne sustave. Na priloženim fotografijama prikazan je primjer integracije dinamičkih UPS sustava (D-UPS, tehnologija sa zamašnjakom). Sustav instaliran u tvornici s vrlo nepouzdanim napajanjem iz javne mreže. Prilikom nestanka napajanja omogućuje nesmetan rad pogona do uključenja i sinkronizacije dizel generatora.

 

Ispitivanja i mjerenja

 • Prilikom odabira opreme, Montelektro provodi mjerenja kvalitete napajanja električnom energijom prema zahtjevima norme EN50160. U sklopu provedbe projekta distribucije srednjeg i niskog napona vršimo ispitivanja, mjerenja i termovizijsko snimanje.

Niskonaponski razvodni ormari (NN)

Niskonaponski razvodni ormari (NN)

Niskonaponski razvodni ormari (NN)

Zamjena ormara - stari

Zamjena ormara - novi

Zamjena ormara - stari

Zamjena ormara - novi

Srednjenaponska postrojenja

Srednjenaponska postrojenja

Srednjenaponska postrojenja

Srednjenaponska postrojenja

Srednjenaponska postrojenja

Izrada kabelskih završetaka

Kontejnerska trafostanica

Kontejnerska trafostanica

Kontejnerska trafostanica - unutrašnjost

Integracija specijaliziranih rješenja različitih proizvođača opreme

Integracija specijaliziranih rješenja različitih proizvođača opreme

Ispitivanja i mjerenja

Ispitivanja i mjerenja

Ispitivanja i mjerenja

Ispitivanja i mjerenja

Ispitivanja i mjerenja

Isporuka i montaža distributivnih transformatora

Isporuka i montaža distributivnih transformatora

Isporuka i montaža distributivnih transformatora

Isporuka i montaža distributivnih transformatora

next

Documentation