Tko smo mi O nama

Naše Vrijednosti

Svakodnevni radni procesi u Montelektru temelje se na upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu.

 

Zadovoljstvo kupaca

Osnovna je zadaća tvrtke ispuniti očekivanja naših kupaca i ispuniti tržišne zahtjeve. Surađujući s kupcima, podizvođačima radova i suradnicima, provodimo procese koji su usklađeni sa zakonom te osiguravaju zdravlje ljudi i sprječavaju svaki oblik onečišćenja.

 

Zaposlenici

Posebnu pozornost pridajemo izobrazbi, osposobljavanju i napredovanju zaposlenika. Kompetentni i motivirani zaposlenici, njihovo znanje i iskustvo te odgovoran odnos prema poslu i kupcima jamstvo su stalnog unaprjeđenja kvalitete naših proizvoda i usluga te zadovoljstva kupaca.

 

Zdravlje i sigurnost

Zaštita zdravlja ljudi i sigurnost na radnom mjestu od posebne su važnosti za tvrtku pa je naše poslovanje usklađeno s visokim standardima i međunarodnim normama te praksama. Provodimo razne interne programe izobrazbe kojima želimo podići svijest svojih zaposlenika o važnosti očuvanja zdravlja i okoliša te sigurnog načina radnih procesa prema zahtjevima i načelima norme BS OHSAS 18001:2007. U Montelektru, zdravlje i sigurnost na radu obuhvaćaju stvaranje sigurnog radnog okruženja koje uključuje identificiranje i klasificiranje svih potencijalno štetnih uzročnika i rizičnih situacija. Moguće rizike s kojima se suočavaju zaposlenici, vanjski suradnici i posjetitelji izloženi utjecaju aktivnosti koje tvrtka obavlja, potrebno je ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu mjeru jer samo vrhunskom kvalitetom i ispravnim proizvodom možemo ispuniti očekivanja kupaca i potrošača.

 

Odgovornosti

Poslovanje tvrtke usklađeno je sa svim zakonskim propisima, nacionalnim i međunarodnim standardima te etičkim kodeksom. Time doprinosimo kvaliteti proizvoda, očuvanju i unaprjeđenju okoliša te zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Odgovorno se odnosimo prema prirodnim resursima, korisnicima naših usluga i društvenoj zajednici u cjelini. Svojim radom želimo unaprijediti tehnološke procese, povećati njihovu energetsku učinkovitost te smanjiti njihov utjecaj na zdravlje i sigurnost ljudi i onečišćenje okoliša.

 

Odnosi s dobavljačima

Kvalitetan odnos s dobavljačima utječe na kvalitetu naših proizvoda i usluga prema krajnjim korisnicima. Zbog toga težimo razvijanju dugoročnih i partnerskih odnosa zasnovanih na međusobnom povjerenju i uvažavanju.
Stalno poboljšanje našeg integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu trajan je zadatak svih zaposlenika kao i kooperanata na koje imamo utjecaj.

next

Podaci o tvrtci