Tko smo mi O nama

Naše vrijednosti

Upravljanje KVALITETOM, OKOLIŠEM I ZDRAVLJEM I SIGURNOSTI NA RADU dio je procesa upravljanja tvrtkom.

 

Zadovoljstvo kupaca: Ispunjavanje očekivanja naših kupaca i udovoljavanje zahtjevima tržišta, naša je temeljna zadaća. Suradnjom s kupcima, podizvođačima radova i suradnicima vodimo sve naše procese kako bi bili usklađeni s primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima, spriječavali svaki oblik onečišćenja te osigurali zdravlje ljudi.

 

Zaposlenici: Izobrazbi, osposobljavanju i napredovanju zaposlenika, poklanjamo posebnu pozornost. Kompetentni i motivirani zaposlenici, njihovo iskustvo i znanje, te odgovoran odnos prema poslu i kupcima, garancija su stalnog unapređenja kvalitete naših proizvoda i usluga kao i zadovoljstva naših kupaca.

 

Zdravlje i sigurnost: Zaštita zdravlja ljudi i sigurnost na radnom mjestu od visoke su važnosti u kojima želimo postići visoke ciljeve i standarde u skladu sa međunarodnim normama i praksama. Internim programima izobrazbe podižemo svijest o brizi i očuvanju zdravlja i okoliša svim našim zaposlenicima, te provedbi radnog procesa na siguran način prema načelima i zahtjevima norme BS OHSAS 18001:2007. U Montelektru zdravlje i sigurnosti na radu obuhvaćaju stvaranje sigurnog radnog okruženje na način da se identificiraju i klasificiraju svi potencijalno štetni uzročnici i rizične situacije. Potencijalne rizike sa kojima se suočavaju zaposleni, vanjski suradnici i naši posjetioci koji mogu biti izloženi utjecaju aktivnosti koje tvrtka obavlja, potrebno je ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu mjeru. Vrhunskom kvalitetom i ispravnim proizvodom ispunjavati očekivanja kupaca i potrošača.

 

Odgovornosti: U skladu sa zakonskim propisima, nacionalnim i međunarodnim standardima, te pridržavanju Kodeksa etike u poslovanju, doprinosimo kvaliteti proizvoda, očuvanju i unapređenju okoliša, te zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Odgovorno se odnosimo prema svim prirodnim resursima, prema korisnicima naših usluga i društvenoj zajednici. Cilj nam je da u svom radu unaprijedimo tehnološke procese na način da budu energetski efikasni i da minimalno utječu na zdravlje i sigurnost ljudi i onečišćenje okoliša.

 

Odnosi s dobavljačima: Kvalitetan odnos s dobavljačima utječe na kvalitetu naših proizvoda i usluga prema krajnjim korisnicima. Stoga sa dobavljačima težimo razvijanju dugoročnih i partnerskih odnosa zasnovanih na međusobnom povjerenju i uvažavanju.

 

Stalno poboljšanje našeg integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem i sigurnosti na radu trajni je zadatak svih zaposlenih kao i naših kooperanata na koje imamo utjecaj.

next

Podaci o tvrtci